E.H.B.O. Vereniging Schiedam

Het prikbordHuisvesting

Onbekend is waar de vereniging begon bij de oprichting.
Voordat de vereniging introk in de Magnalia Dei kerk, was de vereniging gehuisvest in een voormalig kloosterkapel op de korte haven 127, Schiedam. Op de korte haven waren ook een duikersvereniging, een toneel vereniging en Radio Schiedam/ZOS? aanwezig. En niet te vergeten de oudste inwoonster: een overleden zuster. Sporadisch, als je alleen was, ...
E.H.B.O. Schiedam gebruikte een oude leslokaal op de eerste verdieping. Door een afscheidingswand te plaatsen werd een kleine, diepe keuken gerealiseerd. Tevens stond bij de ingang "de bestuurstafel" opgesteld, met daarboven, aan de wand geschroefd, de prijzenkast. Maandag was altijd voor de beginnerscursus, de dinsdag was voor de gevorderen.
24 Januari 1994 opende de toemalige wethouder A.G. Wiegman de ruimte op de tweede verdieping. Met deze extra ruimte was het mogelijk met grotere groepen te oefenen. Deze oefen-ruimte gaf toegang tot 3 kleine aangrenzende ruimtes: de keuken, het kantoor en magazijn/inloopkast.
Op dwingend verzoek van de gemeente zijn alle partijen verhuist naar andere lokaties. Alleen de oudste bewoonster bleef. In het voormalig klooster zijn appartementen gerealiseerd.

Magnalia Dei kerk

Magnalia Dei Kerk Na de korte haven verhuisde de vereniging naar Magnalia Dei kerk. Daar konden 3 ruimtes worden gehuurd, in de voormalige pastorie.
Meubels en lesmateriaal wat niet mee kon, werd opgeslagen bij molenaar Rens (de 3 Korenbloemen). De aanduiding "tijdelijke opslag" was na een lange tijd niet meer geloofwaardig, de opgeslagen spullen zijn vervolgens in andere handen terecht gekomen.
De bestuurskamer kwam in de ruimte waar daarvoor een administratiekantoor heeft gezeten. De koffie en thee, enz. werd met veel liefde aangeboden door de koster Jan van Oostdijk. De centrale hal was ingericht als de koffiehoek.

Nadat het kerkbestuur in oktober 2011 het gebouw verhuurde aan de Claypot Community Church, verhuisde de verening naar de benedenruimte van de voormalige pastorie. Beneden kreeg de vereninging de beschikking over een bestuurskamer, 2 lesruimtes en een opslagruimte. Tevens kon de vereniging gebruik maken van de oefenruimte van het mannenkoor "Orpheus" als pauze-ruimte. De koffie en thee moesten wel zelf weer gezet worden.

Het kerkbestuur verkocht in november 2014 het pand aan het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond.
De vereniging heeft een huurovereenkomst gesloten met het A.C.C.R. voor het gebruik van 3 ruimtes beneden in de voormalige pastorie.

De caravan

De E.H.B.O. vereniging heeft gedurende een onbekende periode een caravan gehad. Deze caravan werd onder andere gebruikt voor de kermis op het broersveld. Men zat beschermt tegen de elementen, er was koffie, thee en koele blikjes. Voldoende licht voor het doornemen van de kranten, en er was een W.C. aan boord. De caravan stond, wanneer niet in gebruik, op de openbare weg geparkeerd, op een industrieterrein. Een stalling was om een of andere reden niet mogelijk. Totdat iemand op een nacht de caravan in de brand stak. Idioot!

Andere verenigingen

Schiedam kent nog 3 andere E.H.B.O. verenigingen:

De rooms katholieke St Christoforus, opgericht 9 juli 1928, oud kethel,
http://scyedam.delinea.nl/kaleida/pagina.php?id=2007800
Deze vereniging is inmiddels opgeheven.

St Liduina, opgericht 1 november 1937, Zalencentrum "De Ark" Hargplein 101 - Schiedam,
http://home.kabelfoon.nl/~theoko
Deze vereniging is inmiddels opgeheven.

E.H.B.O. Kethel (afdeling Kethel), opgericht 1954, Zalencentrum "De Ark" Hargplein 101 - Schiedam,
http://scyedam.delinea.nl/kaleida/pagina.php?id=2011771
Deze vereniging is inmiddels opgeheven.

Wedstrijd E.H.B.O.

Bij deze oefening is het de bedoeling het slachtoffer perfect te helpen bij hem/haar verslikking. Terwijl het slachtoffer opzij werd gedraaid, duwde de lotus met haar tong een hap koude brinta naar buiten. En weg was de helpende deelnemer, "Dit is goor zeg". 2 deelnemers hebben deze oefening overgelaten aan hun teamgenoten. Dit terug trekken is geen reden voor puntenaftrek, het team werd beoordeeld. Als iemand haar goed hielp, dan was een 100% score haalbaar.

Oude website

Jos Prein heeft zonder kennis van websites bouwen met behulp van een web-site maker een leuke web-site in elkaar geknutseld. Om de sfeer niet te vergeten, hierbij de link naar de oude website. Het laatste seizoen dat via deze site werd gepubliceerd was seizoen 2015-2016. Om de site extra glans te geven, klonk in de begin periode nog het nummer van Herman Finkers "E.H.B.O.-lied", als de site geopend werd.
18 Januari 2016 is de web-site in de huidige stijl voor het het eerst gepubliceerd.

Rampenavonden

Elk jaar werd geprobeerd een rampen-avond voor de leden te organiseren. Diverse lotussen, met diverse verwondingen liggen her en der in het pand, en moesten zo goed mogelijk verzorgt naar het gewonden-nest worden gebracht. Diverse locaties waren het toneel van de rampen. De Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam (kolomboren, cirkelzagen, hete koffie, ...) en het betonningsvaartuig "de Spica" van het schiedamse Zeekadettenkorps (Drenkelingen, krappe ruimtes, ...) waren eens het dekor van ongelukkige situaties. Bij de laatst georganiseerde avond waren meer lotussen aanwezig dan leden, waarop het bestuur de conclusie heeft getrokken dat er geen animo onder de leden meer was voor dit soort avonden.

Jaarvergaderingen

Om het diploma te behouden, moesten de leden een aantal herhalingslessen volgen. De registratie bestond toen niet meer uit een presentielijst. Tegenwoording worden de competenties vastgelegd: het lid moet aantonen de vaardigheden nog te kunnen. Jaarvergaderingen, voordat de competenties waren ingevoerd, werden gezien als volwaardige herhalingslessen. Kortom, door de jaarvergadering bij te wonen, was 1 les extra gevolgd. Jaarvergaderingen werden hierdoor altijd druk bezocht, 50 a 60 man op zo'n avond was dan ook zeer gewoon.

Gastsprekers

Elk jaar probeert de vereniging voor een van de les-avonden een gastspreker uit te nodigen.
De spreker van het brandwonden-centrum vertelde over de meest voorkomende oorzaken van brandwonden, de bevolkingsgroep die het vaakst wordt getroffen door brandwonden, en de laatste technieken die het brandwonden-centrum kan inzetten.
De natuur-kenner kende de gevaren van het plantenrijk. Zo is het veel voorkomend onkruit "de berenklauw" onschuldig om te zien, maar kan vervelende blaren veroorzaken. En wanneer is een paddestoel eetbaar, of niet.
Een broeder van de Spoed Eisende Hulp gaf een presentatie over de zijn werkplek, de werkwijze op de S.E.H. en de klanten die zich melden aan de balie. Voor de koffie lag de focus op zijn werkomgeving en de werkwijze op deze afdeling, na de pauze lag de nadruk op de verwondingen en de geboden hulp. Een jaar later gaf deze broeder uitleg over gipsen, de gipskamer en de reactie van kinderen en volwassenen op zijn verzameling gereedschappen.
Op de S.E.H. komen mensen met diverse klachten. Sommige klachten zijn eenvoudig, de andere zijn zwaar gewond. Alle slachtoffers waren onherkenbaar, hun verwondingen niet. Soms moet je een sterke maag hebben om deze foto's te zien. Ik heb geen sterke maag, en ben daarom bij het zien van een slachtoffer van een vrachtwagen ongeluk naar het trappenhuis gegaan voor wat frisse lucht. In het trappenhuis van het klooster is geen frisse lucht. Nadat ik mijn maaginhoud netjes had opgedweild, en dit zuur via de riolering het pand verliet, ging ik terug naar het leslokaal. Ik was te laat om de laatste pagina's van deze presentatie te zien. Een jaar daarop, voor de eerste gips-uitleg, kwam deze broeder nog even terug op zijn presentatie S.E.H.. Deze presentatie is na ons nog aan andere groepen getoond, en niemand uit deze groepen is misseljk geworden. Niemand heeft dan ook de laatste beelden gezien, de zaal was leeg wanneer deze getoond werden. De zin "Het is absoluut niet onbeleeft gedurende de presentatie de zaal te verlaten, op welk moment dan ook" heeft beslist hier aan bijgedragen.