E.H.B.O. Vereniging Schiedam

Rooster maandag cursus.
De eerst volgende mogelijke startdatum voor de cursus EHBO, behalen van het basis-certificaat is Januari 2023.
Om de cursus kostendekkend te houden, is er een minimaal aantal inschrijvingen nodig om te kunnen starten met de cursus.