E.H.B.O. Vereniging Schiedam

Waarom E.H.B.O.

Eerste hulp is medebepalend hoe een slachtoffer zich hersteld. Dit is in het dagelijks leven goed terug te zien. Geen goede hulp kan betekenen dat de genezing langer gaat duren, het slachtoffer invalide wordt, dan wel het slachtoffer de gebeurtenis niet overleeft. Alhoewel goed bedoeld, gaan omstanders zonder een diploma aan de slag en proberen het beste van te maken. Terecht overgens, je moet toch iets ondernemen.
Leren E.H.B.O. verlenen doe je in de eerste plaats voor de medemens, niet voor jezelf. Natuurlijk hoop je dat als je zelf in de problemen komt, een ander je even goed zal helpen zoals jij dat zelf zou doen (volgens ehbo.nl is de kans hierop slechts 3%).
De overheid en gemeentes zien dat belang ook. Grotere bedrijven moeten B.H.V.-ers in dienst hebben, zodat de zorgplicht van de baas naar de werknemer is gegarandeerd. Bij festiviteiten worden E.H.B.O.-posten verplicht gesteld, zodat de organisator de zorgplicht voor het publiek heeft ingevuld. Maar daar waar de meeste ongelukken gebeuren, in en om het huis, is een E.H.B.O.-er niet verplicht.

Alles wat je kunt, heb je moeten leren. Noem het peutertijd, kleutertijd of pubertijd, het zijn allemaal leerperioden. Noem het school, lessen, college, training of cursus, leren is elkaars ervaringen delen. Je kunt natuurlijk ook alles leren door uitproberen, beproeven, expirimenteren of door te testen. Maar dan heb je een lange weg te gaan. Dat geldt ook voor de eerste hulp aan een slachtoffer. Niemand heeft van ons een een klein stemmetje in zijn hoofd, die verteld hoe je een slachtoffer moet behandelen. Tuurlijk: door logisch na te denken kan je iemand helpen. Maar logica kan ook in je nadeel werken.

In de twee volgende voorbeelden gaan we logisch te werk, met een zeer matige uitkomst. Dit feest vindt plaats rond een barbecue. De barbecue wil niet lekker opstarten, en met een scheut terpentine of lampenolie op de hete bbq wordt er vaart achter gezet. Met een steekvlam tot gevolg. De kleding van iemand dichtbij vat direkt vlam. Nu is het zaak om slachtoffer en brand zo snel mogelijk van elkaar te scheiden. Dus de kleren worden zo snel als mogelijk verwijderd van het slachtoffer. Als dit eenmaal is gebeurt, kan het slachtoffer worden geholpen, en de brand worden geblust. Echter, het slachtoffer lijdt hierdoor onnodig veel pijn, en de wonden worden onnodig groot. Als je weet hoe je moet handelen, dan begrijp je hoe logisch de juiste oplossing is.

Een drenkeling ligt in het koude water. Je wilt het slachtoffer zo snel mogelijk helpen. Eenmaal een hand of arm vastgepakt, wordt het slachtoffer op het droge getrokken. Kletsnat staat het slachtoffer op de kant en is dus gered. Het slachtoffer koelt nog verder af. Dus wordt de natte kleding snel uitgetrokken, en de hulpverlener wrijft het slachtoffer warm met een droge doek. Dan draaien de ogen van het slachtoffer weg, en het slachtoffer verlaat het leven. Als je weet hoe een lichaam reageert als het uit het water wordt gehaald, dan is de andere reddingsmethode zeer begrijpelijk.

Wat ook in ons nadeel werkt is het omgaan met nieuwe situaties. Iedereen volgt daarin een vast patroon: Kijken, begrijpen, verzinnen en dan handelen. Sporters weten dit goed te gebruiken door schijnbewegingen te maken, die de tegenstander volledig kan verrassen. Dit patroon van kijken, begrijpen, verzinnen en handelen kost tijd. Soms teveel tijd. Als iemand zich verslikt waardoor hij of zij niet meer kunt ademen, dan wil zo'n iemand niet aangestaard worden. Hij/zij wil hulp. En wel snel.

Er zijn duizenden mensen die een E.H.B.O. diploma hebben, en kunnen dus zo optimaal als mogelijk een slachtoffer helpen. Heeft u nog geen E.H.B.O. diploma, geef u dan op voor de beginners-cursus. Met de kennis en de vaardigheden die u dan leert, kunt ook u iemand zo optimaal mogelijk helpen.


De cursus

Leren een slachtoffer op de juiste manier te helpen kan door het volgen van een E.H.B.O cursus, die door het hele land wordt aangeboden. In deze cursussen komen de volgende onderwerpen langs:

De bovenstaande onderwerpen kunnen nooit in een les worden behandeld. Daarvoor zijn diverse middagen of avonden voor nodig. Daarbij lopen theorie en praktijk door elkaar heen. De theorie wordt gegeven door de instructeur, de praktijk wordt gedaan door de cursist. Soms als rol van hulpverlener, anders in de rol van slachtoffer. De cursus wordt afgesloten met een examen. Wanneer de cursist het examen goed heeft uitgevoerd, komt de cursist in bezit van het E.H.B.O.-basis diploma. Diverse stichtingen en verenigingen geven deze opleiding. Van Den Burg tot Maastricht, van Delfzijl tot Goes. Alle cursussen worden gegeven met lesmateriaal van het Oranje Kruis, het examen wordt gedaan door een door het Oranje Kruis aangewezen examinator. Het diploma heeft dus door heel Nederland dezelfde waarde.


De Herhalingscursus

Mensen willen graag een olifanten-geheugen hebben, maar helaas, dit hebben alleen olifanten. De mensheid vergeet gemakkelijk. Eerst vergeten we de details, dan de achtergrond informatie, en zo blijven de grote lijnen over. En zien we een slachtoffer dan denken we: "hoe zat dat ook al weer". We kijken het slachtoffer aan. Maar het slachtoffer wil hulp. En wel snel. Op dat moment is het diploma verlopen. Het diploma verloopt al na 2 jaar. Daarna is de diploma-houder niet meer kundig en bekwaam. Gedurende deze 2 jaren worden er herhalingslessen aangeboden. Het volgen van de lessen is voldoende om de geldigheid van het diploma met 2 jaar te verlengen. Gedurende deze 2 verlengde jaren worden er herhalingslessen aangeboden. Zolang het diploma geldig is, hoeft er geen examen worden gedaan. Het diploma is namelijk al verdient. Een herhalingsles is een soort van opfrisles. De kennis en de praktijk-oefeningen komen dan weer eens aan bod . Soms is er tijd om de kennis te verdiepen. Zo kunnen ook minder vaak voorkomende situaties besproken worden. Naast herhaling kunnen onderwerpen verder uitgediept worden.

Het oranje Kruis bestaat ruim 100 jaar. In zijn lange bestaan heeft het Oranje Kruis zeker 25 keer het lesmateriaal herschreven. Hulpmiddelen veranderen. Naast de hydrofiel en hydrolast kwam het snelverband, opgevolgd door het wondsnelverband. Sinds 2011 is de AED voor het grote publiek beschikbaar. Het team wat het lesmateriaal samengesteld, werkt met "voortschrijdend inzicht". Onderzoeksresultaten, gesprekken met huisartsen en ervaringen op de spoedeisende hulp helpen dit team het lesmateriaal verbeteren. Het spalken van gebroken botten doen we niet meer, en de reanimatie is aangepast. Bij het ongeluk bij Zeebruggen in 1987 was het de hulpverleners opgevallen dat de voor dood geredde slachtoffers meer overlevingskansen hadden, dan de levende slachtoffers die 'gered waren'. Nader onderzoek toonde aan dat de logica anders in elkaar zat dan dat we toen dachten. De nieuwe logica is nu terug te vinden in de cursus E.H.B.O..

Niet alles kan worden behandeld in het basis diploma E.H.B.O.. Daarom worden er modules aangeboden, die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. Zo is er o.a. de module kinder-E.H.B.O., module sportletsels en de module wandel-letsels. Deze modules zijn aanvullingen op het basis-eenheidsdiploma.