E.H.B.O. Vereniging Schiedam

E.H.B.O. Vereniging Schiedam

Vanaf de oprichting op 17 April 1918 jongsleden heeft de vereniging tot doel het leren en bijhouden van slachtofferhulp aan de Schiedamse inwoners en zijn directe omgeving. Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken, is de vereniging aangesloten bij de Stichting "Het Oranje Kruis". Het Oranje Kruis ontwikkelt de cursussen, en zorgt ervoor dat slachtofferhulp voor een ieder op de zelfde manier wordt aangeboden.
De vereniging wordt in het geheel gerund door enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers die de opleidingen geven, zijn allen gecertificeerde docenten. Anderen ondersteunen de vereniging met een bestuursfunctie of het verzorgen van koffie/thee tijdens cursus-avonden. Ook deze vrijwilligers zijn allen leden van de vereniging. Door deze keuze van werken kunnen de kosten laag worden gehouden.

De vereniging heeft een eigen les-lokatie. De lessen worden gegeven met diverse hulpmiddelen zoals elektronische presentaties, oefenverbanden, oefenpoppen en AED-trainers. Daarbuiten gebruiken we schaalmodellen van het lichaam of onze Ed, het skelet. Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen kunnen we hoogwaardige lessen aanbieden.


De leden

Elk lid heeft dezelfde rechten en plichten. Als lid van de vereniging heeft men het recht, zonder extra kosten:
- tot het bijwonen van de herhalingscursussen,
- het bijwonen van de ledenvergadering,
- het inbrengen van agenda-punten.

Tevens is tegen een kleine vergoeding mogelijk een module te behalen (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen). Deze modules zijn af te ronden in een of twee cursus-avonden.


Dienstverlening

Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van bijvoorbeeld buurtverenigingen. Sportactiviteiten, markten, buurtfeesten, enz. worden met een klein budget gerealiseerd. We gaan met vrienden en familie er naar toe, en onze veiligheid daar op het activiteits-terrein wordt ruimschoots gegarandeerd. Zulke garanties kunnen worden vastgelegd in de vergunning. Zo is volgens de vergunningen steeds meer de aanwezigheid van E.H.B.O.-ers verplicht. E.H.B.O-ers inhuren kan dan ook een flinke hap uit de begroting zijn. E.H.B.O. Vereniging Schiedam biedt voor deze gelegenheden E.H.B.O.-ers aan, die geheel vrijwillig daar aanwezig willen zijn, om zo de kosten te drukken. Iedereen met een geldig E.H.B.O. basis-eenheidsdiploma mag meedraaien bij zo'n dienst. Echter, de groep mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen worden steeds kleiner. Niet alle diensten kunnen wij hierdoor invullen. Meedraaien met de E.H.B.O.-diensten is en blijft op basis van vrijwilligheid. Maar E.H.B.O. Vereniging Schiedam hoopt dat meer mensen zich aanmelden om een of twee diensten in een jaar te draaien.

Trivia:
Daarnaast heeft de vereniging geregeld wedstrijdploegen gehad. Een groep leden vormden een 3-mans formatie, die aan diverse wedstrijden mee hebben gedaan. Daarbij zijn vele prijzen gewonnen, ook op landelijk nivo. Momenteel heeft de vereniging geen wedstrijdploeg, maar leden staan vrij zo'n ploeg te vormen. Onder begeleiding van docenten worden deze groepen op wedstrijd-nivo gebracht.