E.H.B.O. Vereniging Schiedam
Cursussen voor geïntereseerden

De vereniging biedt naast het E.H.B.O.-diploma ook diverse modules aan voor diegene die geïnteresseerd in specifieke onderwerpen, maar het basis-eenheidsdiploma (nog) niet bezitten. Deze modules behandelen een bepaald onderwerp, die voor het werk of het vrijwillegerswerk, een handvat kunnen zijn. Als u een module succesvol heeft gevolgd, krijgt u hiervoor een certificaat. Dit certificaat vervangt in geen geval het E.H.B.O.-diploma.

Voor vragen over de modules kunt u kontakt opnemen met het secretariaat.

Eerste hulp bij kinderen:
kinderen
Omschrijving: Op welke gevaren moet je letten bij kinderen.
Welke ziektes zie je vaak bij kinderen.
Hoe be-adem/reanimeer je een kind.
Duur: 6 lessen
Kosten: € 80,00
Eerste hulp bij sportletsels:
sport letsels
Omschrijving: Wat zijn de meest voorkomende letsels.
Wat is jouw rol als hulpverlener.
Hoe reageert het slachtoffer/trainer/publiek.
Duur: 6 lessen
Kosten: € 80,00-
Eerste hulp bij wandel-letsels:
wandel letsels
Omschrijving: Wat zijn de meest voorkomende letsels.
Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij wandel-evenementen.
Duur: 4 lessen
Kosten: € 60,00
BLS/AED:
BLS_AED
Omschrijving: Hoe herken je hartklachten.
Hoe moet je reanimeren.
Hoe bedien je een AED.
Duur: 6 lessen
Kosten: € 80,00