E.H.B.O. Vereniging Schiedam
Modules

De vereniging biedt naast het E.H.B.O.-diploma ook diverse modules aan. Deze modules verdiepen de kennis over een bepaald onderwerp. Als u een module succesvol heeft gevolgd, wordt er een aantekening toegevoegd aan uw diploma. Notitie: deze modules worden aangeboden aan diegene, die al in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. De modules worden ook op een andere pagina aangeboden, maar dan aan belangstellenden die geen geldig EHBO-diploma bezitten.

Voor vragen over de modules kunt u kontakt opnemen met het secretariaat.


--- Eerste hulp bij sportletsels: ---

sport letsels
Omschrijving: Wat zijn de meest voorkomende letsels.
Wat is jouw rol als hulpverlener.
Hoe reageert het slachtoffer/trainer/publiek.
Duur: 4 lessen
Kosten: € 40,00-


--- Eerste hulp bij wandel-letsels: ---

wandel letsels
Omschrijving: Wat zijn de meest voorkomende letsels.
Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij wandel-evenementen.
Duur: 2 lessen
Kosten: € 29,00